Kontakt: 71 335 20 50 zakupy@arad.pl
Język plende
0,00 zł
0
Schowek (0)
Logowanie Rejestracja

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) pragniemy poinformować, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ARAD Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Źródłach (55-330) przy ul. Muzycznej 2.

  • Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@arad.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „Dane osobowe”.

  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od okoliczności w celu:
   • Realizacji zamówienia ze strony Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. prawidłowej realizacji umowy. Dane przetwarzane w tym celu przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz przez okres dochodzenia roszczeń z nią związanych, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. Podanie danych do umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla jej prawidłowej realizacji.
   • Kontaktu z potencjalnym klientem w ramach odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu prawnego Administratora i interesem jest chęć nawiązania kontaktu biznesowego. W tym przypadku dane przetwarzane są przez okres 30 dni od ostatniego kontaktu. Podanie danych do kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne by Administrator mógł odpowiedzieć na zgłoszenie.
   • o   Zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje w związku z monitoringiem wizyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane z monitoringu przetwarzane są przez okres 30 dni. Udostępnienie swojego wizerunku następuje dobrowolnie, poprzez wejście w strefę objętą monitoringiem.

  • Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Administratora, w tym biuro rachunkowe obsługujące administratora oraz kancelaria prawna świadcząca na jego rzecz obsługę prawną.

  • Administrator informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych.

  • Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 • Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

     Dodatkowe dokumenty dotyczące: