Kontakt: 71 335 20 50 zakupy@arad.pl
Język plende
0,00 zł
0
Schowek (0)
Logowanie Rejestracja
Pamiętaj o poprawnym zabezpieczeniu swojego rusztowania - bezpieczeństwo przede wszystkim!

Pamiętaj o poprawnym zabezpieczeniu swojego rusztowania - bezpieczeństwo przede wszystkim!

Jak bezpiecznie ustawić rusztowanie?

Poprawne ustawienie rusztowania oznacza, że zostało ono posadowione zgodnie z instrukcją DTR. Instrukcja DTR zawiera niezbędne informacje, które stanowią drogowskaz postępowania dla montażysty rusztowań. W dokumencie DTR znajduje się: opis systemu, zakres jego elementów składowych, wytyczne co do statyki, instrukcja montażu.

 

Kolejność czynności przy stawianiu rusztowania.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić grunt, który musi spełniać odpowiednie warunki co do nośności. Przy mniej stabilnym podłożu korzysta się z podkładów. Przy kolejnych etapach pięcia się w górę – aby rusztowanie było bezpieczne – stosuje się stężenia, kliny i kotwy. W zależności od rodzaju rusztowania dobierane są stosowne odległości stosowania zabezpieczeń. Dla bezpieczeństwa odgromowego każdą konstrukcję rusztowaniową należy uziemić. Obliczenia statyczne przeprowadzone przez uprawnionego specjalistę są niezbędnym elementem dokumentacji prac konstrukcyjnych, pozwalają odpowiednio obliczyć parametry i dobrać stosowne rozmiary elementów, tak aby cała konstrukcja była stabilna w każdych standardowych warunkach atmosferycznych.

 

Zabezpieczenie rusztowania.

Poprawnie wykonana konstrukcja jest bezpieczna zarówno dla wykonujących ją montażystów, a także dla robotników budowlanych, którzy wykonują na niej prace oraz dla otoczenia, czyli przede wszystkim przechodniów oraz sąsiadujących budynków czy innych blisko położonych obiektów.

 

Rodzaje zabezpieczeń.

Bezpieczne rusztowanie jest wyposażone w następujące elementy i akcesoria do rusztowań: podwójne poręcze poziome, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (odpowiednio: na 1 m oraz na 50 cm), krawężniki (burty), które stanowią blokadę przed ewentualnym niekontrolowanym upadkiem ciężkich przedmiotów z podestu. Dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłów stanowią siatki o gęstym oczkowaniu. Dla bezpiecznej ewakuacji ważne jest właściwe rozmieszczenie pionów komunikacyjnych – nie dalej niż w odległości 20 metrów.

 

Jaki dokument obowiązuje przy odbiorze konstrukcji.

Końcowym etapem zabezpieczenia całej posadowionej konstrukcji jest umieszczenie w widocznych miejscach tabliczek informacyjnych z podaniem nośności podestów roboczych. Po zakończeniu prac przy posadowieniu rusztowania, a przed rozpoczęciem jego użytkowania, konieczne i wymagane przepisami jest dokonanie odbioru technicznego przez uprawnionego specjalistę. Kontrola odbiorowa zakończona jest trójstronnym podpisaniem protokołu, odpowiednio przez: montażystę, pracownika nadzoru i kierownika budowy. Zastosowanie wszystkich opisanych wyżej procedur oznacza, że rusztowanie jest posadowione zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.


Sprawdź akcesoria i części do rusztowań na www.arad.pl/akcesoria-do-rusztowan,g44.html

 

Autor: Sylwia Masłowska
Konsultacja: Jarosław Czarny