Kontakt: 71 335 20 50 zakupy@arad.pl
Język plende
0,00 zł
0
Schowek (0)
Logowanie Rejestracja

Rusztowanie na budowę - jak poprawnie ustawić rusztowanie?

Co to znaczy POPRAWNIE ustawić rusztowanie?

Poprawnie skonstruowane rusztowanie oznacza, że posadowiono je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami dotyczącymi rusztowań w danym systemie prawnym. Za zgodność z lokalnymi przepisami odpowiada użytkownik rusztowania.

W Polsce są to przepisy ustaw i rozporządzeń: Kodeksu Pracy, Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. minimalnych wymagań dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, wraz ze zmianami. Normy techniczne dotyczące montażu rusztowania określają natomiast przepisy DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), którymi musi się kierować montażysta rusztowań w trakcie budowania konstrukcji.
Przepisy i normy są wytycznymi, których należy bezwzględnie przestrzegać. Prawidłowości montażu rusztowania musi dopilnować robotnik montujący konstrukcję, tak aby była ona stabilna i bezpieczna dla użytkowników.

Jak bezpiecznie postawić rusztowanie?

Bezpieczeństwo na budowie jest sprawą priorytetową na każdym etapie prac. Kluczowymi obszarami podczas bezpiecznego montażu rusztowań na placu budowy są:

  • przygotowanie normatywnej gęstości gruntu dla konstrukcji z rusztowań;
  • wygrodzenie strefy niebezpiecznej;
  • odpowiedni dobór materiału (ilościowy, asortymentowy i jakościowy); poszczególne części muszą być w stanie nieuszkodzonym, w żadnym razie nie wolno mieszać elementów z różnych systemów – ma to kluczowe znaczenie dla prawidłowości posadowenia i bezpieczeństwa konstrukcji;
  • właściwy, zgodny z zaleceniami producenta sprzętu, montaż poszczególnych elementów;
  • odpowiednie zakotwienie i uziemienie konstrukcji oraz kontrolne sprawdzenie prawidłowości ich wykonania;
  • oznakowanie całej konstrukcji stosownymi tablicami informacyjnymi;
  • zastosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej (kask, szelki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, przepisowa odzież, obuwie i inne niezbędne akcesoria).

Jaki wpływ mają warunki pogodowe na poprawność bezpiecznego ustawienia rusztowania?

Warunki pogodowe należy uwzględnić na każdym etapie konstruowania rusztowań. Najważniejszym czynnikiem meteorologicznym jest wiatr. Parametry wiatru są istotne ze względu na siły naporu, które bierzemy pod uwagę zarówno przy planowaniu konstrukcji, jak i rozmieszczeniu kotew mocujących oraz oplandekowaniu i osiatkowaniu konstrukcji. Opady atmosferyczne mają natomiast największe znaczenie podczas prac montażowych ze względu na bezpieczeństwo pracowników, np. zagrożenie poślizgnięciem.

Czy postawione prawidłowo i odebrane przez kierownika budowy rusztowanie nie wymaga już żadnych działań?

Nawet prawidłowo postawione rusztowanie należy poddawać regularnym przeglądom. Rozróżniamy:

  • przeglądy okresowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  • sytuacyjne – m.in. w przypadku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, jak np. porywisty wiatr czy obfite opady, ale też gdy występują dłuższe przestoje w pracach budowlanych na rusztowaniu.

Przeglądu rusztowania dokonuje uprawniony pracownik na zlecenie kierownika budowy.

Jaki jest wpływ czynnika ludzkiego na prawidłowość i bezpieczeństwo konstrukcji z rusztowań?

Podstawowym i najważniejszym gwarantem poprawnego i bezpiecznego postawienia rusztowania jest doświadczony pracownik z profesjonalnymi uprawnieniami do montażu rusztowań.